Ateliere de alfabetizare rapidă și dezvoltare personală pentru 28 de copii din Coroieni zona Ponorâta

Sărăcia aduce cu sine lipsa oportunităților de dezvoltare. Pentru copiii din familii vulnerabile, EDUCAȚIA reprezintă singura șansă de a recupera decalajul acumulat. Lipsa stimulării intelectuale acasă trebuie compensată prin încurajarea frecvenței regulate la școală și la grădiniță, dar și prin activități de educație remedială și de dezvoltare personală.

Copiii din Ponorâta au nevoie de sprijin pentru a își atinge adevăratul potențial. Cu atât mai mult în contextul pandemiei, care contribuie semnificativ la agravarea inegalităților sociale. Timp de cinci zile, între 26 și 30 aprilie, 28 de copii din clasele primare din Ponorâta care merg regulat la școală, dar nu au reușit să învețe să scrie și să citească, participă la un curs intensiv de alfabetizare rapidă și la activități de dezvoltare personală prin aventură și joc organizate de șase specialiști ai Fundației Noi Orizonturi Lupeni. Cei 28 de copii sunt împărțiți în două grupe de câte 14 copii: prima grupă participă de dimineață la atelierul de literație, iar cea de-a doua grupă participă la sesiunea de dezvoltare personală, urmând ca la prânz grupele să se schimbe. Copiii primesc zilnic o masă caldă.

Activitățile sunt gândite de specialiștii Fundației Noi Orizonturi special pentru copii aflați în zona de risc și au rolul de a îmbunătăți rezultatele școlare ale acestora, dar și de a le crește încrederea în sine, să îi învețe să lucreze în echipă și să respecte reguli de grup. Pe parcursul celor cinci zile ajută și mai mulți voluntari din rândul profesorilor de la Școala Coroieni și de la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. De asemenea, au loc întâlniri cu părinții copiilor pentru a discuta despre beneficiile activităților și evoluția copiilor.

„Prima zi a fost despre cunoașterea copiilor, descoperirea comunității, energie multă și despre plăcerea jocului, în sine”, a declarat Alexandru Ardelean, facilitator Fundația Noi Orizonturi. „Fiecare copil pleacă cu cunoștințe noi după un atelier de literație. Elevii ascultă povești, citesc cu ajutorul metodei Abel, metodă care se bazează pe experiențele directe ale copiilor, și profesorii de la clasă învață cum să-i ajute să depășească pe viitor dificultățile de citit-scris”, a completat Marinela Scripcariu, formator alfabetizare rapidă Fundația Noi Orizonturi.

Ne vom revedea în aceeași formulă la finalul lunii iunie pentru alte cinci zile pline de activități. Copiii vor continua munca începută, vor învăța lucruri noi și, bineînțeles, se vor distra.

Activitățile fac parte din proiectul „Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni’’, derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop și cu susținerea Școlii Gimnaziale Coroieni. Timp de doi ani, partenerii din cadrul proiectului vor implementa programe de educație remedială și prin sport, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață și de leadership, educație pentru sănătate și igienă și cluburi pentru tineri. Vor dezvolta grupuri de inițiativă locală, prin care oamenii să învețe să acceseze anumite servicii și să se ajute unii pe alții, și vor organiza activități care să apropie persoanele vulnerabile de ceilalți locuitori din sat. În același timp, echipa de proiect va lucra împreună cu asistenții sociali, asistentul medical comunitar și mediatorul școlar, precum și cu specialiști ai instituțiilor județene, să îi ajute să colaboreze mai eficient și să aibă mai mult succes în rezolvarea problemelor complexe ale celor mai vulnerabile familii. Experiența directă, de la firul ierbii, va fi documentată și va fi integrată în propuneri de îmbunătățire a politicilor publice naționale privind serviciile comunitare integrate.

Membrii echipei Reality Check se implică în Ponorâta (Coroieni) de peste opt ani, timp în care viața oamenilor s-a îmbunătățit semnificativ. Majoritatea copiilor frecventează regulat grădinița și școala și datorită acestui fapt din ce în ce mai mulți știu să scrie și să citească; doi dintre aceștia sunt acum la liceu. Locuitorii au acces la baia publică inaugurată în 2015. O parte dintre ei au condiții mai bune de locuit. Mai este însă mult de lucru, iar angajamentul organizației față de oamenii din comunitate este de a implementa intervenții integrate, pe termen lung.

Despre Asociația Reality Check

Asociația Reality Check este o organizație neguvernamentală care are ca misiune sprijinirea dezvoltării de politici publice cu impact, gândite în favoarea cetățenilor și aplicate eficient și corect. Una dintre direcțiile strategice ale organizației este realizarea de evaluări și studii de impact cu privire la legi și programe naționale, în special în domeniul intervențiilor integrate de combatere a sărăciei. www.realitycheck.ro

Contact presă: Iolanda Burtea – 0726 840 791, iolanda@realitycheck.ro.   

Despre Fundația Noi Orizonturi

Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare personală, cetățenie activă și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 80.000 de copii și tineri. Este lider în cadrul taberelor de educație prin aventură, a susținut dezvoltarea a peste 500 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România și străinătate și a format peste 2000 de cadre didactice pentru a folosi metode de predare pe bază de proiecte în folosul comunității. Prin programe dedicate, FNO susține profesorii și școlile, mai ales pe cele din medii vulnerabile, să acționeze cât mai din timp pentru dezvoltarea competențelor de bază ale tuturor copiilor. Mai multe informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro

Despre Asociația Pe Stop

Asociația Pe Stop a fost fondată pentru ca toate fetele și femeile vulnerabile în România să aibă acces la produsele și informațiile necesare pentru a se îngriji corect și cu demnitate pe durata menstruației. Pe Stop distribuie lunar peste 350 de pachete cu produse de igienă menstruală celor care nu și le pot permite, organizează cursuri de igienă menstruală și face demersuri legislative pentru ca aceste produse de bază să le fie mai accesibile celor care au atâta nevoie de ele. www.pestop.org

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Împreună pentru un viitor mai bun în Coroieni

Proiect derulat de Asociația Reality Check în parteneriat cu Primăria Comunei Coroieni, Fundația Noi Orizonturi și Asociația Pe Stop, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea sistemică a modului în care sunt oferite și accesate serviciile publice destinate grupurilor vulnerabile din comuna Coroieni, în vederea creșterii incluziunii sociale a populației vulnerabile de romi, a reducerii inegalităților și a dezvoltării întregii comunități, pe termen lung. https://impreunapentrucoroieni.realitycheck.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *