Birocrația excesivă omoară investițiile publice. Ce propune deputatul Sorin Bota?

Sorin Bota

Zeci de milioane de euro au fost aruncați de autoritățile publice și de societățile cu capital de stat pe diferite documentații și studii care durează foarte mult și nu au avut nici o utilitate. Asta deoarece, de exemplu, după doi ani studiile expira și procedura trebuie reluată.

Prin acest proiect de lege se urmărește reglementarea termenelor de execuție a documentațiilor tehnice, a studiilor și a construcțiilor în vederea accelerării investițiilor în România.

Ce conține acest proiect de lege?

Mai jos redăm în întregime proiectul de lege propus în parlament de deputatul PER, Sorin Bota:

Art. 1. Instituțiile și autorități publice, companiile naționale sau societățile cu capital majoritar de stat ce achiziționează studii de fezabilitate, prefezabilitate, lucrările publice, proiecte tehnice, materiale și materii prime, prin sistemul de achiziții publice, vor fi denumite în continuare beneficiari, iar câștigătorii licitațiilor vor fi denumiți în continuare prestatori.

Art. 2. Se instituie termenul maxim de realizare a următoarelor grupe de studii și lucrări, în vederea urgentării implementării investițiilor publice în România.

(1) Pentru lucrări având valoarea totală sub 10 milioane de lei termenele maxime de execuție sunt următoarele:a) Studii de prefezabilitate – 60 de zile; b) Studii de fezabilitate – 90 de zile; c) Avize, acorduri – 30 de zile; d) Documentații pentru avize, acorduri, exproprieri – 60 de zile; e) Proiecte tehnice și detalii de execuție – 120 de zile; f) Execuție lucrări – 365 de zile;

(2) Pentru lucrările mai mari de 10 milioane de lei, termenul maxim de execuție se majorează cu câte 15 zile pentru fiecare prag de 10 milioane, până la pragul de 100 de milioane de lei, iar termenul pentru avize, acorduri, studii aferente lucrărilor se majorează cu 5 zile pentru fiecare pas de 10 milioane de lei.

(3) Pentru lucrările mai mari de 100 milioane de lei, se majorează termenul de execuție rezultat până la acest prag cu încă 10 zile pentru fiecare prag de 10 milioane de lei adăugat la pragul de peste 100 de milioane de lei.

Art. 3. Beneficiarii vor întocmi caietele de sarcini ținând cont de termenele de realizare prevăzute în prezenta lege și în documentațiile tehnico– economice aferente fiecărei investiții.

Art. 4. (1) Lucrările, bunurile, mărfurile facturate de prestatori, către beneficiari, nu vor fi decontate fără ca acesta să justifice/să demonstreze plățile efectuate pentru produsele achiziționate, lucrările executate de către terții, subcontractori ai acestuia.

(2) Orice litigiu între părți, sau între prestator și subantreprenorii/furnizorii lui, nu poate modifica termenul de execuție.

Art. 5. (1) Contractele încheiate între beneficiari și prestatori nu pot fi reziliate parțial. (2) Termenul de execuție al contractelor nu poate fi prelungit.

Art. 6. La jumătatea perioadei de executare a contractului, dacă nu este atins pragul de minim 45% din lucrările prevăzute, contractul se reziliază.

Art. 7. (1) Alte persoane juridice implicate în derularea unui contract, direct sau indirect, vor fi notificate atât de beneficiar, cât și de prestator cu privire la calendarul de implementare al proiectului ce urmează a fi executat, pentru ca aceștia să poată să-și îndeplinească obligațiile ce le revin în termen, astfel încât contractul să nu fie întârziat.

(2) Pentru întârzierile în derularea contractelor, cauzate de neîndeplinirea obligațiilor ce le revin, persoanelor juridice implicate direct, sau indirect în derularea acestora, notificate în prealabil cu privire la calendarul de implementare al proiectului, li se vor imputa penalități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *